แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการจอง
Booking amendment request form

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการต่อภายใน 48 ชั่วโมง ขอบคุณค่ะ

** นี่เป็นเพียงการส่งคำขอ และไม่ใช่การยืนยันการเปลี่ยนแปลง ทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันอีกครั้งตามเงื่อนไขการจองของแต่ละท่าน

To fasten the process, please fill in the required field below. Our team will contact you back within 48 hours for further process. Thank you.

** This is not am amendment confirmation. Our team will contact back to confirm your request according to each one’s booking terms & condition at soonest.